logowanie

Wszystkie umawiane wizyty realizowane będą w formie porad telefonicznych. Osoby, które chcą podać aktualny numer swojego telefonu proszone są o kontakt z rejestracją naszego ośrodka tel. 42-712-13-54, 42-712-77-09 wew. 22 lub 41.
Dzięki systemowi e-pacjent mogą Państwo umawiać wizyty w naszych poradniach przez Internet.
Jeżeli już mają Państwo dane logowania, prosimy o użycie formularza. W przeciwnym wypadku prosimy o kontakt celem uzyskania loginu i hasła, do odbioru których niezbędne będzie przedłożenie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

Od 2013-04-25 obowiązuje nowy regulamin

Prosimy o zapoznanie się z nim.