logowanie

Regulamin serwisu e-pacjent

Ostatnia aktualizacja: 2013-04-25
Zobacz wszystkie wersje»

§1

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego e-pacjent. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu e-pacjent.

§2

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Serwis
serwis e-pacjent, internetowa platforma służąca ułatwieniu planowania i umawiania wizyt w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim
Użytkownik
osoba posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym e-pacjent
Konto
jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik e-pacjent może wprowadzić jak i modyfikować wprowadzone przez niego dane
Nazwa Użytkownika / Login
indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została mu przypisana podczas rejestracji w serwisie e-pacjent, umożliwiająca logowanie do serwisu.

§3

 1. Zasady ogólne korzystania z Serwisu
  1. Użytkownik ma możliwość:
   • zapoznać się z grafikami pracy poradni
   • zaplanować i umówić wizytę u lekarza specjalisty w jednym z dostępnych terminów
   • zaplanować i umówić wizytę u lekarza internisty w jednym z dostępnych terminów
   • anulować uprzednio umówioną wizytę
   • usunięcia konta z Serwisu
   • prawo do kontroli dotyczących go przetwarzanych danych
   • wglądu do dotyczącej użytkownika dokumentacji za pośrednictwem modułu e-Wynik
   • dokonania wydruku stron dokumentacji
   • zmiany hasła użytkownika, przy czym Serwis uniemożliwia jego zmianę na hasło o zbyt niskim stopniu bezpieczeństwa
  2. Użytkownikowi niedozwolone jest:
   • umówienie wizyty do kilku lekarzy danej specjalności
   • niewykorzystywanie umówionych wizyt
   • przekazywania hasła do konta osobom trzecim, o ile nie zostanie przedstawione stosowne upoważnienie.
 2. Naruszenie postanowień § 3 ustęp 1 b), może skutkować czasowym zawieszeniem konta użytkownika. W przypadku uporczywych naruszeń, Serwis zastrzega sobie prawo do trwałego zawieszenia konta użytkownika, a także brakiem możliwości rejestracji w przyszłości.
 3. Sankcja z § 3 ustęp 2 nie ma na celu ograniczenia pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych, gdyż nie powoduje niemożliwości umówienia wizyty bezpośrednio w SP ZOZ, ani drogą telefoniczną.
 4. Regulacje powyższe mają na celu ułatwienie planowania i umówienia terminu wizyty, możliwie szerokiemu kręgowi odbiorców.
 5. Podany czas przyjęcia pacjenta jest czasem orientacyjnym.
 6. W przypadkach nagłych o kolejności przyjęcia decyduje lekarz.

§4

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta. Serwis informuje, że o wszelkich działaniach naruszających prawo Rzeczypospolitej Polskiej będzie informował organa porządkowe.

§5

Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba która otrzyma potwierdzenie założenia konta w module e-pacjent wraz z loginem i hasłem. Rejestracja polega na zaakceptowaniu regulaminu poprzez złożenie podpisu na poprawnie wypełnionym formularzu rejestracyjnym.

§6

 1. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym e-pacjent, Użytkownik składając własnoręczny podpis w odpowiednich polach formularza wyraża zgodę na:
  • przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, informacyjnych i statystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z roku 2002 , Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)
  • gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez e-pacjent w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez e-pacjent, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
  • otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204) o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
 2. Własnoręcznym podpisem Użytkownik potwierdza także fakt, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu dostępnego na stronie Serwisu.

§7

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie Serwisu. Serwis e-pacjent zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie Serwisu. Wszystkie wersje regulaminu wraz z datami ich obowiązywania, dostępne będą na podstronie Serwisu.

Twoje najbliższe wizyty

 • Tylko zalogowany pacjent może przeglądać wizyty